Witaj na stronie startowej

O FIRMIE

 

Jesteśmy firmą zajmującą się :

- prowadzeniem audytu wewnętrznego - spełniamy wymagania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885), które są niezbędne do prowadzenia audytu wewnętrznego, tj. wydane przez Ministerstwo Finansów zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

- prowadzeniem audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - prowadzimy audyty zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).

- projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych, systemów zarządzania jednostką, systemów zarządzania ciągłością działania, kontroli zarządczej – prowadzimy wnikliwą identyfikację i analizę ryzyka w jednostce, a po poznaniu jej wnętrza, chętnie podejmujemy się przygotowania gotowych procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji, teleinformatyki, danych osobowych oraz wszystkich elementów kontroli zarządczej.

- prowadzeniem szkoleń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, aspektów teleinformatyki, systemów zarządzania ciągłością działania oraz kontroli zarządczej, celem poszerzenia wiedzy pracowników jednostki, co w z kolei przyczynia się do podniesienia jakości realizacji zadań oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostce.